Skip to content
Sök

Bokning och Presentkort

Segway

Här hittar du information om bland annat,

 • Lediga Segway-turer
 • Presentkort för Segway
 • Barnkalas
 • Företagsevent
 • Kontaktinformation

Vi har något för alla, tveka inte att höra av dig om du undrar över något!

Segway

Upplev den härliga känslan som infinner sig i kroppen när man ljudlöst svävar fram på en Segway!

Boka Segway-tur eller köp presentkort?

  Här nedan kan du se våra lediga tider för Segwayturer, dra ihop ett kompisgäng och ta en tur?

  Hittar du inga lediga tider? Skicka ett mail till bokning(a)kfum-norrkoping.se med ditt önskemål!

  Ge bort en upplevelse till någon du tycker om, ge bort ett presentkort.
  Att få ett presentkort på en upplevelse är alltid uppskattat, så även en Segwaytur!

  Vi erbjuder idag 2 olika presentkort för segwayupplevelser.

  • 60 minuter á 395 kr
  • 100 minuter á 495 kr

Äventyrsgolf

Äventyrsgolf i en underbar miljö i ett Norrköping i miniatyr

Mer information - Klicka på rubriken

  LÅT BARNEN HA ETT OFÖRGLÖMLIGT KALAS HOS OSS PÅ ÄVENTYRSGOLFEN I FOLKPARKEN!

  Bjud barnen och deras kompisar på ett härligt barnkalas med roliga aktiviteter!
  Ni hälsas välkomna av vår personal och startar kalaset med en äventyrlig golfrunda med ledare, på vår roliga 12-hålsbana.
  Efter golfrundan fortsätter kalaset i vårt tält med grillning, födelsedagsfirande och lek.

  Läs mer om våra barnkalas på länken nedan.

  Kontakta oss för bokningsförfrågan, vi finns här för er!

   

  Bokningsvillkor

  Allmänna villkor, en integrerad del av hyresavtalet
  1. Hyrestagarens åtagande
  Hyrestagaren åtar sig att endast låta fordonet framföras av person utbildad av uthyraren vid uthyrningstillfället avseende handhavandet av fordonet.

  2. Uthyrarens egendom
  Fordonet är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte pga. detta avtal någon äganderätt till fordonet. Det är vid straffansvar förbjudet för hyrestagaren att pantsätta, försälja eller på annat sätt avhända sig fordonet. Hyrestagaren får inte heller utan skriftligt medgivande från uthyraren vidareuthyra fordonet, överlåta eller på annat sätt förfoga över hyresavtalet.

  3. Skötsel och underhåll
  Hyrestagaren åtar sig att väl vårda och hantera fordonet enligt av uthyraren lämnade anvisningar så att fordonet inte försämras utöver normal förslitning.

  4. Fel och brister
  Hyrestagaren är inte berättigad att innehålla eller göra avdrag på hyresavgiften pga. fel eller brister i fordonet. Skada på eller förlust av fordonet befriar inte hyrestagaren från hans förpliktelser enligt detta avtal. Inte heller befriar andra hinder hyrestagaren från detta avtals förpliktelser.

  5. Betalning
  Betalning sker i förskott vid uthyrningsperiodens början.

  6. Återlämnande av fordonet
  Då detta avtal upphör att gälla skall fordonet utan dröjsmål av hyrestagaren på dennes bekostnad levereras till av uthyraren angiven adress. Vid försenad återlämning av hyrt fordon utgår förseningsavgift på 195 kr för varje påbörjad kvart. Hyrestagaren äger ej rätt till återbetalning eller avdrag i hyresavgiften om hyrestagaren väljer att lämna tillbaka utrystningen tidigare.

  7. Skador, reparationer och försluts
  Före och efter hyresperioden kommer fordonet att besiktigas. Alla skador som uppkommit under hyresperioden skall ersättas av hyrestagaren.

  8. Skador och krav på 3:e part
  All åkning sker på egen risk för egen kroppsskada och skador på hyresobjekt. Hyrestagaren är dock försäkrad mot skador och krav på tredje part om olyckor inträffar med hyresobjektet.
  Vid skador/ krav på tredje part är självrisken 4400 kronor.

  9. Hävning av hyresavtal
  Uthyraren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och genast avhämta fordonet om någon av följande händelser inträffar:
  a. hyrestagaren dröjer med att erlägga hyra eller annan avgift
  b. hyrestagaren vanvårdar maskinen
  c. hyrestagaren i övrigt åsidosätter någon överenskommelse i detta avtal

  10. Deposition
  I samband med leverans har uthyraren rätt att kräva deposition i form av hyrestagarens id-handling. Deponerad id-handling återfås efter godkänt återlämnande av hyresobjektet.

  11. Överlåtelse
  Hyrestagaren får inte utan skriftligt medgivande från uthyraren överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.

  12. Tvist
  Tvist rörande detta avtal och dess tillämpning skall avgöras enligt svensk lag vid svensk domstol.

Vill du boka?

Skriv till oss!